1
Marta Trapszo-Myga prowadzi prywatny gabinet neurologiczny na obszarze Legnicy. ?wiadczy te? us?ugi medycyny estetycznej z wykorzystaniem botoksu. Pacjenci mog? liczy? na porad? lekarsk? w przypadku takich problem?w, jak b?le kr?gos?upa, guzy m?zgu, neuropatie, czy choroba Parkinsona. Wykonywane s? tak?e nowoczesne zabiegi iniekcyjne, kolagenowe, a tak?e kwasem hialuronowym staw?w.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments